Een pakkend begin, een logische opbouw, geen overdaad aan vakjargon: bestaande teksten kunnen met een paar kleine ingrepen een stuk leesbaarder worden.

Een online tekst van 900 woorden? Daarvan kan de helft weg, echt. Schrijven is schrappen. 

Ik deed een jaar de eindredactie van nrc.next en redigeer regelmatig tekst voor nieuwsbrieven en websites. Ook vertaal ik stukken van Nederlands naar Engels of andersom. Niet letterlijk, zoals een vertaalbureau, maar met gevoel voor de stijl en de boodschap.